دانلود پاورپوینت رویکردی بر نظام آموزش کارکنان جهت رشته مدیریت در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از گروههای زیرمجموعه مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه می باشد كه سطح دانش و مهارتهاي شغلي مناسب براي انجام ماموريتها و دستيابي به اهداف دانشگاه را تعيين و با تبيين اصول ، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي، كارمندان را در ارتقا به سطح تعيين شده ياري مي نمايد و با کمیته برگزاری آزمون های استخدامی به منظور طراحی سوالات آزمون همكاري مي نمايد. رئوس مسئوليتهاي گروه توسعه آموزش و بهسازي منابع انساني :

 

 


تبيين اصول کلی آموزش: شامل برنامه ریزی استراتژیک آموزش ونیاز سنجی آموزشی دانشگاه، مشاغل و شاغلین است. برنامه ريزي : كه در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك دانشگاه صورت مي گيرد وشامل تهیه طرح درس و همکاری در طراحی محتوی سوالات آزمون استخدامی است. اجرا : شامل شناسایی، ارزیابی و انتخاب اساتید و موسسات مجاز آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی و همکاری در برگزاری آزمونهای استخدامی است.

 

 


ارزيابي برنامه های آموزشی: شامل محاسبه بهره وری گروه آموزش و محاسبه اثر بخشی برنامه های آموزشی برگزار شده و صدور گواهینامه آموزشی و بررسی گواهینامه های آموزشی کارمندان جهت ارتقاء و انتصاب می باشد.

 

 


فهرست مطالب
گروه توسعه آموزش و بهسازي منابع انساني
رویکردی بر نظام آموزش کارکنان 
انواع دوره های آموزشی
انواع دوره های آموزشی کوتاه مدت 
طبقات دوره های آموزشی کوتاه مدت
دوره های عمومی 
الف) دوره های فرهنگی و اجتماعی 
ب) دوره های توانمندیهای عمومی 
ج) دوره های فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه (ICDL)
دوره های بهبود مدیریت به منظور 
انواع دوره های بهبود مدیریت 
الف : توجیهی بدو انتصاب مدیران 
ب: پودمانهای آموزشی الزامی سطح مدیریت پایه و میانی 
ج : پودمانهای آموزشی اختیاری سطوح مدیریت
آموزشهای بلند مدت 
روشهای توانمندسازی کارکنان 
انواع آموزشهای حین خدمت
ب) آموزش خارج از محیط کار 
و...