دانلود پاورپوینت مدیریت اداری و مالی جهت رشته مدیریت در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


درک مسائل مهم جهت طرح ریزی نظام های مسیر پیشرفت شغلی، به بررسی نظریه های مسیر پیشرفت شغلی و الگوهای ارائه شده گوناگون نیاز دارد. مراحل مسیر پیشرفت شغلی و مراحل زندگی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و هر گاه یکی از آنها وارد مرحله جدیدی شود، هر دو با مهارتهای جدیدتر و دگرگونی هایی مواجه می شود.

 

 


فهرست مطالب
مسیر شغلی ( career) کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل
چرا یک برنامه مسیر شغلی باید وجود داشته باشد؟ (سید جوادین، 1384، ص 493)
مسائل مهم در مسیر پیشرفت شغلی الف) موارد مهم در مدیریت مسیر شغلی( از نظر مدیریت)
مسائل مهم در مسیر پیشرفت شغلی (ادامه) ب) موارد مهم در مدیریت مسیر شغلی( از نظر کارکنان)
مراحل زندگی، مسیر شغلی و عملکرد 
مراحل شغلی  (modern management, 1998,p 18)
The relation among career stages, life stages and performance. (modern manage ment, 1998,p 18)
TRADITIONAL CAREER STAGES (Robbins & Decenzo, 2001, p245)
مراحل مسیر شغلی
گام های برقراری یک نظام مسیر پیشرفت شغلی
اجزای نظام مسیر پیشرفت شغلی 
رابطه میان مسیر پیشرفت شغلی و برنامه ریزی منابع انسانی