دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کیفیت آموزش و سطح تصمیم گیری جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از برنامه ریزی آموزشی تعاریف متفاوتی ارائه شده است. بعضی از برنامه ریزان معتقدند که فرایند برنامه ریزی بعد از تعیین هدفها و سیاستهای کلی نظام آموزشی آغاز می شود. چنانکه (Edgar Faure) و همکارانش وظایف و ماموریت فعالیتهای آ.پ را در سه مرحله تعیین کردند:
1-سیاستگذاری های آ.پ                  
2-تعیین راهبردهای آ.پ                 
 3-برنامه ریزی آ.پ

 

 


به موجب این توصیف تعیین هدفها و اولیوتهای آ.پ در مراحل سیاستگذاری و انتخاب راهبردهای آ.پ مشخص می شود و کار برنامه ریز در حقیقت تدابیر و طرحهایی جهت رسیدن به هدفهایی است که قبلا مشخص شده اند اما بعضی دیگر از صاحبنظران برنامه ریزی آموزشی اعتقاد دارند که هدف راهنمای برنامه است و آنرا هدایت می کند به عبارتی دیگر هدف گیری جزء ارکان برنامه ریزی محسوب می شود چنانچه لکت (Leonard Lecth) در تعریفی جامع و کاملتر از برنامه ریزی آموزشی معتقد است برنامه ریزی آموزشی فراگردی است

 

 

 

جهت تعیین کردن هدفهای مناسب ، تشخیص مسائل ، نیازها و امکانات و محدودیتهایی که برای رسیدن به آن هدفها وجود دارد.یا احتمالا وجود خواهند داشت و تنظیم کردن فعالیتها و برنامه هایی که جهت رسیدن به هدفها لازم است.

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
اساس برنامه ریزی آموزشی
گام های برنامه ریزی آموزشی
توجه به کیفیت آموزش
افزایش تقاضا برای کمیت و کیفیت آموزش
دامنه تغییرات کیفی آموزش و پرورش
تعریف بانک جهانی از کیفیت آموزش
تأثیر محیط یادگیری بر عملکرد دانش آموزان
درون داد های مؤثر بر شکل گیری محیط یادگیری
عامل مؤثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه تیلر
تصمیم گیری
سطوح تصمیم گیری برای کیفیت آموزش
چهار مقوله تصمیم گیری
منابع