دانلود پاورپوینت برنامه ریزی اقتصادی جهت رشته اقتصاد در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

آمایش سرزمین عبارت است از:جستجوی راه های توزیع فعالیت ها و انسان ها و یکسان و برابر ساختن سطوح زندگی در مناطق مختلف کشور . ازجمله:مسائل آمایش سرزمین که بیشتر  به برنامه های دراز مدت نزدیک است تعیین  خط مشی کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها و مرتبه بندی مراکز جمعیت و سکونتگاه ها و نحوه استفاده از اراضی است:بنابراین:در آمایش سرزمین نظم و هماهنگی توزیع جغرافیایی فعالیت ها مانند فعالیت های صنعتی وو کشاورزی مطرح است.

 

 

 

در امایش سرزمین سیاست و خط و مش توزیع جغرافیایی فعالیت ها مشخص می گردد. تعریف بوم آرایی:اخیرا بین جغرافیا از یک سو و اقتصاد برنامه ریزی از سوی دیگر رشته ی جدیدی به وجود آمده است  که از نظر نظری اقتصادزمین یا اقتصاد فضایی نام دارد و از لحاظ عملی  آمایش سرزمین یا بوم آرایی نامیده میشود.


 


فهرست مطالب
اصول برنامه ریزی: بخش اول
تعریف برنامه ریزی
تاریخچه برنامه ریزی اقتصادی در تئوری و عمل
معایب و مزایای نظام بازار آزاد
انواع برنامه ریزی اقتصادی
اقدامات لازم جهت برنامه ریزی اقتصادی
مشکلات موجود در برنامه ریزی اقتصادی
وجوه مشترک برنامه ها
 سطوح مختلف برنامه ریزی
بوم آرایی(آرایش سرزمین)
سابقه برنامه ریزی در ایران
 دنباله سابق برنامه ریزی در ایران
دشواری های روش اجرای برنامه ی جامع در ایران
دنباله سابق برنامه ریزی در ایران
تغییر و تحول در سازمان برنامه
جدول مشخصات برنامه های عمرانی ایرانی(قبل از انقلاب)
برنامه ی توسعه اقتصادی بعد از انقلاب