دانلود پاورپوینت حقوق و مزایا در آیین نامه اداری و استخدامی جدید کارکنان غیر عیات علمی دانشگاه ها جهت رشته مدیریت در قالب 55 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مدیرانی که حداقل 2 سال در پست های مدیریتی انجام وظیفه نموده یا بنمایند ، در صورتیکه به سمت پایین تری منصوب شوند و فوق العاده مدیریت آنان در مسوولیت جدید از 80 درصد فوق العاده مدیریت در پست قبلی کمتر باشد ، به میزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذکور « تفاوت فوق العاده مدیریت » دریافت خواهد نمود. این تفاوت با ارتقاء های بعدی مستهلک می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
سیاستها
عنوان مبحث
ماده 49
ماده 50 (حق شغل)
تبصره 3 ماده 50 (ضرایب امتیاز طبقه مشاغل) 
تبصره 5 ماده 50 (ضرایب امتیاز طبقه مشاغل)
ماده 51 (حق شاغل)
ماده 53 (فوق العاده مدیریت)
باستناد تبصره 2 ماده 87 قانون برنامه توسعه ششم کشور
(تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل) 
فوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی در سال 87 
حقوق ثابت (ماده 54) 
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا
تبصره 4 (شاغلین شهرهای با جمعیت زیر دوازده هزار نفر) 
نقاط مرزی
فوق العاده بدی آب و هوا
بند 2 ماده 54 (فوق العاده ایثارگری)
و...