دانلود پاورپوینت مدلی برای مدیریت روابط عمومی حرفه ای (مباحث کاربردی در روابط عمومی) جهت رشته مدیریت در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


روابط عمومی عبارت است از تلاش ها واقداماتی آگاهانه ، برنامه ریزی شده وسنجیده جهت استقرار وکسب تفاهم متقابل بین یک سازمان وگروههای مورد نظر آن. روابط عمومی عبارتست از مدیریت ارتباطات یک سازمان با مخاطبان آن. نکات مهم و کلیدی در تعریف فوق: * مدیریت  * ارتباطات

 


 

فهرست مطالب
مقدمه
تعاریف مفهومی روابط عمومی
تعریف کاربردی روابط عمومی
انواع روابط عمومی
روابط عمومی تحلیل گر
نگاه راهبردی در روابط عمومی 
مدلی که برای روابط عمومی حرفه ای طراحی شده است در چهار مرحله قابل اجراست: نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی
الف: نیازسنجی (شناسایی نیازهای روابط عمومی)
روابط عمومی اطلاع مدار بر سه مرحله استوار است
نیازهای جامعه
نيازسنجي
ب: برنامه ریزی (تدوین برنامه های روابط عمومی)
برنامه‌ريزي به روابط عمومي اين قدرت را مي‌دهد که
برنامه ریزی
ج: اجرا (اقدامات عملی روابط عمومی)
ارتباطات انسانی
ارتباطات رسانه ای
اجرا  ( اقدامات )
د: ارزیابی 
در اثربخشی تلاش است تا 
ارزیابی
جمع بندی