خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات تجارت الکترونیک و فناوری در ایران با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

کشور ما همچون بسیاری از کشو رهای درحال توسعه اگرچه خیلی دیر و البته ناقص، اما با لا خره به جرگه بهره برداران فناوری اطلاعات پیوست و تقریبا از اواسط سال 2001 شاهد فعالیت های بخش دولتی و خصوصی در این حوزه بودیم . سرمایه گذاری کلا ن دولت ایران در فاصله سا ل های 2002 تا 2005 در قالب طر ح ها ی مختلف به ویژه طرح تکفا اگرچه با مشکلا ت و اشتباهات فراوانی مواجه بود اما در کمترین شرایط توانست موجی گذرا ایجاد کند و نگاه های سرمایه گذاران بخشهای مختلفی را به سوی خود جلب کند .هرچند که به اعتقاد بسیاری دیگر از منتقدین داستان تکفا مشابه داستان  پروانه ای است که  شخصی  برای کمک به خروج او ازپیله، دیواره پیله اش را می شکافد و درست به همین دلیل پروانه هرچند که با ل های زیبایی نیز داشت اما تا انتهای عمر کوتاه خود نتوانست پرواز کند .شاید این تعبیر دور از واقعیت نباشد چراکه امروز می بینیم بعد از صرف میلیاردها ریال سرمایه گذاری مستقیم برای توسعه فناوری اطلا عات در بخش های خصوصی و دولتی هنوز با چالش های بسیار و سطحی مواجه هستیم (رجب زاده،1390).

 

 

 

فهرست مطالب

تجارت الکترونیک

تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی

  2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران

2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران

2-9-1--مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT

2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات

2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها

2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند

2-11-اهداف دفاتر

منابع