خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات انگیزه پیشرفت و پیشینه ی تحقیقاتی آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نیاز به پیشرفت یكی از نخستین انگیزه هایی است كه به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است(مك كلند   ، اتكینسون  ، كلارك   ، لاول ،1953). پژوهش درباره این انگیزه امروزه نیز ادامه دارد(اسپنس ،1983) افرادی كه نیاز به پیشرفت در آنها نیرومند است، می خواهند كامل شوند وعملكرد خود را بهبود بخشندآنان وظیفه شناسند و ترجیح می دهند كارهایی را انجام بدهند كه چالش برانگیز باشد و به كاری دست بزنند كه ارزیابی پیشرفت آنان به نحوی، خواه با مقایسه آن با پیشرفت سایر مردم یا بر حسب ملاکهای دیگر امكان پذیر باشد . به بیان رسمی تر، پیشرفت رفتاری مبتنی بر وظیفه است كه اجازه می دهد عملكرد فرد طبق ملاکهای وضع شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد كه در برگیرنده فرد در مقایسه با دیگران است یا به نحو دیگری در بر گیرنده نوعی ملاکهای عالی است ( اسپنس و هلم رایش  ،1983 ،اسمیت  ،1969).انگیزش پیشرفت را در بسیاری از حوزه های فعالیت مثل شغل، مدرسه، هنرهای خانگی یا مسابقات ورزشی و قهرمانی می توان مشاهده كرد . سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی كه به یادگیری و پیشرفت منجر می شود ، اطلاق می گردد . یكی از بهترین پژوهشهای مروری كه انگیزش را به محیط تربیتی ارتباط داده است، توسط پینتریچ   و دوگوروت   در سال 1990 انجام شده است .

 

 

 

فهرست مطالب

9-2- انگیزه پیشرفت

10-2- سیالیت

11-2- پیشرفت تحصیلی

12-2- یادآوری

13-2- پیشینه تحقیق

منابع