خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هوش معنوی و کاربرد آن در محیط کار با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مفهوم هوش معنوى در ادبیات آكادمیك روان شناسى براى اولین بار در سال 1996 توسط استیونز  و بعد در سال 1999 توسط امونز  مطرح شد. به موازات این جریان، گاردنر مفهوم هوش معنوى را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسى قرار داد و پذیرش این مفهوم تركیبى معنویت و هوش را به چالش كشید. هوش معنوى، موضوع جالب و جدیدى است كه مطالب نظرى و نیز یافته های پژوهشی و تجربى در مورد آن بسیار اندك است. اخیرا، این موضوع نظر بسیارى از صاحب نظران و محققان را به خود جلب كرده است.

 

 


هوش معنوى قادر است كه هشیارى یا احساس پیوند با یك قدرت برتر یا یك وجود مقدس را تسهیل كند یا افزایش دهد (سیسك و تورنس، 2001 ). هوش معنوى سازه هاى معنویت و هوش را درون یك سازه جدید تركیب مى كند. در حالى كه معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس  ، معنا، هوشیارى اوج یافته  و تعالى در ارتباط است، هوش معنوى مستلزم توانایى هایى است كه از چنین موضوعات معنوى براى تطابق و كنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهاى با ارزش استفاده مى كند.

 

 

 

فهرست مطالب

هوش

هوش معنوی

اسلام و معنویت

مؤلفه های هوش معنوی در اسلام

ارائه الگویی ساده برای ارتباط انواع هوش

ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سانتوس

ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سیندی و ویگلزورث

ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه بروس لیچفیلد

مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز

مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه آمرام

اجزاء هوش معنوی

رشد هوش معنوی

توسعه هوش معنوی

اندازه گیری هوش معنوی

هوش معنوی و آگاهی متعالی

نقش آگاهی متعالی در ابراز هوش معنوی

آگاهی از وجود الهی ورابطه آن با هوش معنوی

هوش معنوی و تصویر بزرگتر

برخی کاربدهای هوش معنوی در محیط کار

هوش معنوی و سلامت روان

کاربرد هوش معنوی در محیط کار

منابع