خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سبک زندگی و ارتقای سلامت با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

لیزر (1963) که سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کالا تعریف می کند معتقد است: سبک زندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است. شیوه ای که بدان طریق مصرف کننده خرید می کند و شیوه ای که بدان طریق کالای خریداری شده مصرف می شود بازتاب سبک زندگی مصرف کننده در جامعه است( به نقل از حسینائی،1388: 19). سبک زندگی به تعبیر پندر و همکاران عبارتست از " مجموعه ای از فعالیت های انتخابی که دارای تاثیر مهمی بر سلامت فرد بوده و جزء اساسی از الگوی زندگی وی محسوب می شوند" (طل و همکاران، 1390: 1).

 

 

 

فهرست مطالب

2-2 پیشینه مطالعه

2-3 چارچوب نظری و مدل تحلیلی

2-3-1 سبک زندگی

2-3-2 تعریف سبک زندگی

2-3-3 تعاریف جامعه شناسی

2-3-4 تعاریف روانشناختی

2-3-5 ارتقاء سلامت و اهمیت آن

2-4 شیوه زندگی

2-4-1 مفهوم شیوه زندگی

2-4-2 عناصر تشکیل دهنده شیوه زندگی سالم

2-4-3 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت

2-5 نظریات سبک زندگی

2-5-1 مدل نظری سبک زندگی سلامت از کاکراهام

2-5-2 نظریه آدلر

منابع