دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک جهت رشته مدیریت در قالب 85 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

واحد ریسک بر اساس پیامد یا خطر تعیین می شود اگر پیامد واقعه مرگ باشد واحد ریسک مرگ در سال خواهد بود. در صورتی که پیامد ضرر و زیان اقتصادی باشد ریسک بصورت خسارت مالی در سال بیان می شود. اگر پیامد اثرات ژنتیکی باشد واحد، تعداد جهش های ژنتیکی در سال خواهد بود.

 

 

 

فهرست مطالب
اهداف
تعریف حادثه از نظر مردم
تعریف حادثه از نظر واحد اجرایی و ایمنی و بهداشت حادثه
خطر
ریسک
واحد ریسک
ایمنی ریسک
 برای اجتناب از ریسکها باید
آنالیز کمی ریسک فرایندهای شیمیایی
روشهای آنالیز ریسک
آنالیز کیفی ریسک
مثال از یک ماتریسش ساده برای آنالیز کیفی ریسک
روش رتبه بندی ریسک ناسا/ارتش امریکا
طبقه بندی شدت: افراد
آنالیز نیمه کمی ریسک
درجه بندی پیامد
درجه بندی مواجهه
درجه بندی احتمال
طبقه یا سطح ریسک
آنالیز کمی ریسک
عوامل مهم در انتخاب روش ارزیابی ریسک
فرایند ارزیابی کمی ریسک
آنالیز خطرات
چک لیست
نمایش ریسک و ارزشیابی آن
ماتریس ریسک
پروفایل ریسک
شاخص ریسک
ارزشیابی ریسک
 (ارزیابی قابل قبول بودن ریسک)
و...