دانلود پاورپوینت دلایل و زمینه های رشد و توسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر جهت رشته مدیریت در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تحولات سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی دوران اخیر ترکیه
جراحی اقتصادی ترکیه به وسیله تورکوت اوزال بود .شاید بتوان این دهه را کلیدی ترین فرصت برای روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه بود.

 

 

محتاج به توضیح است که جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. از روی تاکید باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود.در حقیقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰،اقتصاد ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشور های در حال توسعه،اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که در آن کنترل تجارت،ارز خارجی واعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می گردید. افزون بر این،انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست های دولتی وعرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده توسط بازار،در صدد استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتار های رانت جویانه در میان تجار و مردم شد.

 

 


عنوان :

مقدمه:

تحولات سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی دوران اخیر ترکیه
۱) حزب عدالت توسعه: تجربه جدید در نظام سیاسی ترکیه:

۲) حزب عدالت توسعه: برنامه ها واستراتژی ها

۳) الزامات تحولات سیاسی حزب عدالت وتوسعه:

الف) عرضه دموکراسی نمایندگی

ب) وجود انتخابات آزاد

ج) احزاب سیاسی

د) مطبوعات مستقل

س) جنگ با تروریسم

ش) اسلام گرایی نوین وتوجه به میراث لائیسیته وکمالیسم
و...