دانلود پاورپوینت تنظیم و تکمیل جداول موافقت نامه داخلی جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

فرم های آماری : آمار نیروهای انسانی کارکنان مشمول دریافت حقوق بر اساس لیست حقوق شهریور ماه تکمیل گردد. قراردادی اعم از قراردادهای وزارتی و قرارداد ( کار معین – کار مشخص – تبصره 3 و ...)‌ مامورین 1 : افرادی که در واحد حضور ندارند ولی حقوق و مزایا دریافت می کنند. مامورین 2- افرادی که در واحد حضور دارند ولی حقوق و مزایا از مبدأ دریافت می کنند . شرکتی : پرسنلی که با شرکت خدماتی قرارداد داشته حقوق دریافت می کنند . بیمه روستایی : آمارپرسنل طرف قرارداد با طرح پزشک خانواده درج گردد. در ستون پیش بینی بازنشستگان سال 89 ، بازنشستگان پیش از موعد قید نشود. 

 

 

 

فهرست مطالب
اهداف تکمیل جداول 
مزایای تکمیل جداول  
تکمیل کنندگان 
تایید کنندگان 
استفاده از جداول 
مدت اجرا
دستور العمل تکمیل فرم هزینه ای موافقت نامه داخلی 
دستورالعمل فرم هزینه ای و فرم های آماری شبکه های بهداشت و درمان 
دستور العمل تکمیل فرم هزینه ای موافقت نامه داخلی 
دستور العمل تکمیل فرم آماری موافقت نامه داخلی 
دستورالعمل فرم هزینه ای و فرم های آماری مراکز آموزشی درمانی
دستور العمل تکمیل فرم هزینه ای موافقت نامه داخلی 
دستور العمل تکمیل فرم آماری موافقت نامه داخلی 
دستورالعمل فرم هزینه ای و فرم های آماری مراکزستادی وفوریتهای پیش بیمارستانی 
دستور العمل تکمیل فرم هزینه ای موافقت نامه داخلی