دانلود پاورپوینت سنجش ثروت علمی و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی آن جهت رشته مدیریت در قالب ۳۱ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تولید علم و تبدیل آن به ثروت و استفاده بهینه از نهاده ها و داشته های علمی، اگرچه یکی از دغدغه ها و چالش های جهانی است، اما پیش نیاز هرگونه تصمیم درباره این چالش ها، ترسیم الگویی است که به درک چیستی موضوعات داشته های علمی، پراکندگی جغرافیایی آنها و روابط نهانی بین آنها کمک کند. مصورسازی ابزاری است برای ترسیم الگوهای روابط علمی که به بینش عمیق درباره دارایی های فکری و دانشی در گستره سازمانی، ملی، منطقه ای و جهانی کمک می کند؛ به طوری که برونداد آن را می توان در تصمیمات عاقلانه تصمیم گیران و برنامه ریزان حوزه مدیریت پژوهش در سطح کلان و خرد مشاهده کرد. بررسی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در گستره ایران، به همراه معرفی بنیان های نظری و کاربردی آن و ابزارهای مصورسازی، موضوع کتابی است که در این مقاله به نقد و بررسی آن پرداخته شده است. تولید علم و تبدیل آن به ثروت و استفاده بهینه از نهاده ها و داشته های علمی، اگرچه یکی از دغدغه ها و چالش های جهانی است، اما پیش نیاز هرگونه تصمیم دربارە این چالش ها، ترسیم الگویی است که به درک چیستی موضوعات داشته های علمی، پراکندگی جغرافیایی آنها و روابط نهانی بین آنها کمک کند. مصورسازی ابزاری است برای ترسیم الگوهای روابط علمی که به بینش عمیق دربارە دارایی های فکری و دانشی در گسترە سازمانی، ملی، منطقه ای و جهانی کمک می کند؛ به طوری که برونداد آن را می توان در تصمیمات عاقلانه تصمیم گیران و برنامه ریزان حوزە مدیریت پژوهش در سطح کلان و خرد مشاهده کرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
ضرورت تحقيق
شتاب تولیدات علمی ایران
طرح مسئله
روش شناسی تحقیق
شاخص های ثروت علمی
برگزیده نتایج پژوهش 
مصورسازی و نمایش بر روی نقشه
منابع برگزیده