خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه درسی و کارکردهای تربیتی مدارس با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

کارکرد برنامه درسی مدارس به وسیله دو عامل اساسی تعیین می شود؛ از یک سو، میلیون ها کودک مدرسه رو در کشور وجود دارند. کودکانی با پتانسیل بسیار زیاد برای زندگی در جامعه، اما متفاوت از نظر توانایی و ظرفیت یادگیری. از سوی دیگر، در جامعه مسائل بی شماری وجود دارند و باید برای بهبود و غنی تر کردن زندگی انسان ها کارهایی انجام بگیرد. از این دیدگاه برنامه درسی تفکر ابزار گونه ای است که این دوعامل اساسی را به هم پیوند می دهد. پس برنامه درسی مدارس شامل تجاربی است که کودکان از طریق آن به خود ـ شکوفایی می رسند و در همان زمان یاد می گیرند در ساختن جامعه خوب، کشور خوب، و برای بهتر زیستن همگان مشارکت کنند. بعضی دلالت ها و مفاهیم ضمنی این تعریف وسیع برنامه درسی در از این قرار است(مهرمحمدی،86:1383).

 

 

 

فهرست مطالب

معنی و مفهوم برنامه درسی

برنامه درسی مدارس

برنامه درسی قصد شده

کارکردهای تربیتی مدارس

یک نگاه کلی به برنامه درسی

معنی و مفهوم برنامه درسی

برنامه درسی مدارس

برنامه درسی قصد شده

کارکردهای تربیتی مدارس

یک نگاه کلی به برنامه درسی

ویژگی های برنامه ی درسی پنهان

رویکردهای برنامه ی درسی پنهان

عوامل موثر در شکل گیری برنامه ی درسی پنهان

برنامه ی درسی

برنامه ی درسی پنهان (ضمنی) و برنامه درسی (پوچ)

برنامه درسی پوچ پنهان

برنامه درسی پنهان و طراحی آموزشی

رابطه ی تدریس با برنامه ی درسی پنهان

منابع