خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مسئولیت و نقد دلالت های تربیتی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از بررسی آراء و دیدگاه های فلسفی و تربیتی کی یرکگور، یاسپرس، مارسل و تیلیش به نظر می رسد این خداباوران مسیحی، تحت تأثیر جوّ طوفان زای وجودگرایی، خواسته یا ناخواسته، و دانسته یا نادانسته کوشیده-اند اندیشه های خود را با جوّ پدید آمده محک زنند و جریان مزبور را به نفع باورهای دینی خویش مصادره کنند؛ غافل از اینکه وجودگرایی، خود نیازمند کسب اعتبار است. با مراجعه به اندیشه های وجود گرایان خداباور با کانونی از التقاط و دوگانه  گرایی روبه رو می شویم که از یک سوی بر آزادی فردی و شخصی انسان از هر گونه التزام نظری و عملی پای می فشارد، و از سوی دیگر، می خواهد انسان را تحت فرمان و اراده خدا درآورد.

 

 

 

در این نگاه دوگانه بیش از آنچه به اصالت و وحدت وجود خداوند نظر شود، به اصالت وجود انسان و وحدت فردی و شخصی او توجه شده است. در این صورت، این اراده و خواست فرد انسان است که بر خواست و اراده الهی تقدم دارد. بدین ترتیب، هم سیمای انسان مخدوش شده، و هم وجود و عظمت خداوند تحت الشعاع وجود و حضور فرد یا افراد انسانی قرار گرفته است. در نتیجه، فرد همچنان در فضای تیره و تار احساس اضطراب و بی معنایی و بیهودگی به سر می برد. بدیهی است پیش از اینکه اعتقادات ایمانی این صاحب نظران امواج وجودگرایی را درنوردد و بر آنها فایق آید، خود مغلوب آن امواج گردیده است. (رهنمایی، 1388، 125)

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-4-2   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور

2-4-3  نقد وجود گرایان سکولار

2-4-4   نقد در ماهیت

2-4-5   نقد در انتخاب و مسئولیت

2-4-6   نقد در انتخاب ارزشها

2-4-7   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی

2-4-8   نقد در مسئولیت

2-4-9   نقد در مسئولیت ادبیات

2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت

2-4-11 نقد پژوهشگر

منابع