خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

تئوری انتظار وروم نیز بر توسعه مفهوم رضایت شغلی تأثیر داشته است . بر اساس این تئوری ، شدت تمایل به انجام یک رفتار ، مبتنی بر شدت انتظار یک بازده یا پیامد حاصل از یک عمل است که برونداد را برای فرد جذب می کند . بنابراین تئوری انتظار پیش بینی می کند که چنانچه یک کارمند ، رابطه قوی  بین تلاش و عملکرد ، پاداش و عملکرد و تأثیر آن در تحقق اهداف فردی را درک کند ، در سطح بالاتری عمل می کند .طراحی شغل به عنوان یک وسیله افزایش رضایت شغلی مورد حمایت زیادی قرار گرفته است که از طریق بیشتر جاذب کردن شغل،انجام می شود . طراحی شغل بوسیله تغییر ویژگیها ، وظایف و الزامات یک شغل صورت می گیرد . یکی از تئوریهایی که بیشتر تأثیر بر ویژگیهای شغلی و کیفیت تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان داشته است تئوری ویژگی های شغلی هاک من و اولدهام (1980) است .

 

 

 

بر اساس تئوری ویژگی های شغلی هاک من و اولدهام ، افراد می توانند بوسیله برانگیزاننده های داخلی که از کارشان دریافت می کنند ، برانگیخته شوند ، وقتی که آنها بوسیله برانگیزاننده های داخلی که از کارشان دریافت می کنند ، برانگیخته شوند به عبارت دیگر وقتی که آنها کارشان را با معنا ببینند ، به شغل خود علاقمند شده و برای انجام درست کار بر انگیخته می شوند . بر اساس این تئوری پنج ویژگی اصل شغلی وجود دارد که می تواند در هر شغلی کاربرد داشته باشد . این پنج ویژگی عبارتند از تنوع مهارتی ، هویت کار ، اهمیت کار ، استقلال ، بازخورد . این پنج ویژگی شغلی به سه حالت روانشناختی در کارکنان منجرمی شود که عبارتند از : (اسپکتور ، 1997)

 

 

 

فهرست مطالب

رضایت شغلی

رضایت شغلی معلمان

تعهد سازمانی

رویکرد رفتاری

رویکرد هنجاری

رویکرد چند بعدی

انواع تعهد سازمانی

پیامدهای تعهد سازمانی

کمال طلبی

ویژگی های کمال طلبی

مفهوم کمال طلبی

تحقیقات در زمینه کمال طلبی

پیشینه

منابع