خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

وجود گرایش‌ها و مکاتب مختلف، ویژگی مهم در تاریخ روان‌شناسی یادگیری است و این بدان سبب است که یادگیری، جنبه‌ها و انواع گوناگون دارد و هر یک از مکاتب بر جنبه بخصوصی از یادگیری تاکید کرده‌اند. کلیه رویکردها در یادگیری با وجود اختلاف نظرهای احتمالی بین آنها در یک نقطه ی بسیار مهم همداستان اند و آن روش شناسی علمی و عینی است. هیچ رویکردی در مقایسه با رویکرد رفتاری تا این اندازه به نقش مطالعات مشاهده پذیر و روش شناسی علمی تاکید نکرده است. اهمیت موقعیت و تحلیل و توجه به متغیرهای  محیطی تاثیرگذار در رفتار، مورد دیگری است که در دیدگاه های رفتاری به درستی تصریح و تبیین شده است و در نتیجه منجر به شیوه های مفید در عمل شده است. جامعه، آموزش و پرورش، فرزندپروری و تغییر رفتار از جمله حوزه هایی است که اصول مطرح شده در نظریه های یادگیری سود جسته اند.

 

 

 

فهرست مطالب

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعریف فناوری اطلاعات

تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

طرح اکتفا

موانع و مشکلات فناوری اطلاعات و ارتباطات

محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات

توصیه ها و راهکارها

منابع