خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری با فرمت docx در قالب 77 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در دنیای امروز تغییرات ناشی از فناوری های جدید تأثیر بسزایی بر روند زندگی و كار مردم در سرتا سر جهان گذاشته و با روش های سنتی آموزش، یاگیری، و مدیریت آموزش به طور جدی به مقابله پرداخته است. بنابراین موضوع توسعه نظام آموزشی در عرصه  فناوری اطلاعات یك از چالش های اصلی سیاستگذاران آموزش است.(زال زاده، 1385؛ صص 20-9)
 

 

 

 در حال حاضر، روش های سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیاز های رشد و گسترش مداوم مهارت های آموزشی نیستند. فناوری های جدید فرصت های بیشتر، جدیدتر، و جذاب تری را برای یادگیری ارائه می كنند، مانند: فرصت كسب تجربه  یادگیری متناسب با توانایی و شیوه  یادگیری هر دانشجو.(امین پور، 1386؛ 228-217)

 

 

 

فهرست مطالب

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری

توسعه حرفه ای

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری

نقش و تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی

مزیت های بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت

انواع آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناورزی اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم

منابع