دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم گزینش موضوع جهت رشته ادبیات و زبان فارسی در قالب ۵۰ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

بسياری از پژوهش های ادبی، با روش های گوناگون به بررسی و تحليل يک يا چند متن از متون ادبيات فارسی می پردازند. در اين ميان نکته ای که چندان مورد توجه قرار نمی گيرد، مساله گزينش متن است؛ چنانکه اغلب آن را به عنوان ماده پژوهش، امری جدا از چهارچوب نظری و روش شناسی تحقيق در نظر می گيرند. اين در حالی است که نگاهی جدی و مساله وار به گزينش متن می تواند نتايجی در جهت تقويت وجوه پژوهشی تحقيق به همراه داشته باشد. به نظر می رسد تاکيد بر وجوه روش شناختی گزينش متن، در گرو آگاهی پژوهش گر از نسبت متن مورد نظر با ديگر متون و شباهت ها و تفاوت های آنها با يکديگر است. اين تلقی از سويی نشان دهنده بنا شدن پژوهش بر آگاهی ها و پيش فرض های محقق، و از سوی ديگر نمايانگر نقش متن و گزينش آن در شکل گيری بنيان های نظری و نتايج تحقيق است.

 

 

 

فهرست مطالب
شرایط گزینش موضوع 
محدود کردن موضوع
تدوین طرح یا رئوس مطالب 
طرز تدوین طرح 
نشانه گذاری طرح 
نکاتی در خصوص تدوین طرح 
تهیه کتابشناسی مقدماتی 
انواع یادداشت 
نهایی کردن طرح