خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سلامت سازمانی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 50  صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. در حقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیت‌های آنها و انجام  وظایف محول شده از سوی فرا سیستم‌های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد (صراف فرد به نقل از جاهد، 1384، ص 16).

 

 


سلامت سازمانی،‌ یکی از گویا و بدیهی ترین شاخص‌های اثربخشی سازمانی است. در‌ یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه‌های خود دارای ‌یگانگی است. کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کارکردن در سازمان دارند و به طور موثرتری کارها را انجام می دهند(شریعتمداری، 1388، ص 123). سلامت سازمانی بررسی می کند که ‌یک شغل چگونه در شرایط سالم عمل می نماید. همچنین تعیین می کند که چطور کارمندان به حداکثر سلامت و مطلوبیت در سازمان می رسند و چگونه نتایج درست و مناسبی به سایر سهام داران، سرمایه گذاران، ارباب رجوعان، مشتریان، و جامعه ارائه می دهند. سلامت سازمانی، موضوع جامع و کاملی است (آنونی موس ، 2005).

 

 

 

با توجه به اهمیت موضوع سلامت سازمانی، لازم است که قبل از گزینش و استخدام کارکنان و بعد از به کار گماری آنها، در زمینه سلامت سازمانی و راهکارهای افزایش و بهبود آن به کارکنان آموزش‌های لازم داده شود و از آنها خواسته شود تا در این زمینه، اظهار نظر کنند و راهکارهای مناسب در این مورد را بیان نمایند (صراف فرد، 1391،ص 7). با افزایش مداوم سلامت سازمانی هزینه‌های اضافی سازمان، کاهش می‌یابد. سلامت سازمانی، باعث کاهش مشکلات و ناتوانی‌های مدیریت در اداره سازمان می گردد و بهره وری را بالاتر می برد. در سازمان‌های سالم، برنامه‌ها و راه حل‌های ارائه شده برای حل مشکلات، منافع زیادی را برای مدیران و کارمندان به همراه می آورد که این موارد در نهایت، رضایت شغلی آنها را افزایش می دهد (ولف  ، 2003، ص1).

 

 

 

فهرست مطالب

سلامت سازمانی

2-1-1. تعریف سلامت سازمانی

2-1-2. ویژگی های سلامت سازمانی  

2-1-3. سازمان ناسالم

2-1-4. منابع سلامت سازمانی

2-1-5. نظریه های سازمان سالم

2-1-6. مولفه های سلامت سازمانی

2-1-7. ارزش های سلامت سازمانی

2-1-8. ابعاد سازمان سالم

2-1-9. شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز

2-1-9-2-6. جریان های ارتباطی

2-1-9-3. توزیع بهینه قدرت

2-1-9-4. کاربرد منابع

2-1-9-5. اتحاد و همبستگی

2-1-9-6. روحیه

2-1-9-7. نوآوری

2-1-9-7-1. خلاقیت و نوآوری

2-1-9-7-2. تفکر تحلیلی و تفکر خلاق

2-1-9-7-3. خلاقیت در سازمان

2-1-9-7-4. تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان

2-1-9-7-5. خودنوسازی سازمان

2-1-9-8. خودمختاری

2-1-9-9. سازگاری با محیط

2-1-9-9-1. سازماندهی

2-1-9-9-2- سازگاری با محیط در کتابخانه ها

2-1-9-9-3. اصلاح بوروکراسی کتابخانه ای

2-1-9-10. کفایت حل مشکلات

2-1-9-10-1. تصمیم گیری

2-1-9-10-2. تعاریف تصمیم گیری

2-1-10-3- کنترل سلامت سازمانی

منابع