خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت و سبک رهبری با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مدیر به عنوان الگویی برای رفتار معلم ها، هماهنگ کننده برنامه ها، ارتقا دهنده و عامل تغییر و مسئول رشد حرفه ای معلمان است.او مدیریت مدرسه را به عنوان مسئولیت همه مدرسه در نظر می گیرد و با بهره مند شدن از پرسنل متخصص در زمینه آموزش و پرورش، تشویق همکاری بین معلمان و مدیریت جمعی کوشش می کند محیطی منظم، آرام و مساعد برای یادگیری فراهم آورد.( بازرگان، 1383 :109 - 110). اگر انسان ها خاصیت تغییر پذیری و اصلاح نداشته باشند، در چارچوب تنگ فکری خود باقی می مانند و راه پیشرفت آنان مسدود می شود. بنابراین، زمانی امنیت بیشتری خواهید داشت که قابلیت تغییر و اصلاح را داشته باشید.( تورانی، 1386 : 84).

 

 


تغییر و اصلاح هم تهدید کننده است و هم امنیت دهنده، امنیت واقعی در مکان و چارچوب بسته بدست نمی آید. اگر تغییر، تهدید باشد، همیشه در حال تهدید هستید و اگر امنیت باشد، همیشه در امنیت می مانید. در گذشته، تغییرات تصادفی و اتفاقی بود، اما امروزه این گونه نیست. (تورانی، 1386 : 84).

 

 

 

فهرست مطالب

1-2مدیریت و سبک رهبری

1-1-2مدیریت و مدیران

2-1-2مدیریت آموزشی

3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش

4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی

5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی

6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی

7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی

8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری

9 – 1- 2 رهبری در مدیریت

10 – 1- 2 مدیریت و انتظارات رهبر

11 – 1- 2 سبک رهبری

12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار

13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت

منابع