خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فلسفه و آموزش آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

پائلو فریر، متفکر و فیلسوف آموزش برزیلی، معتقد بود که نه تنها باید روش خواندن کلمه را آموخت، بلکه همچنین باید روش خواندن جهان را نیز تعلیم داد. امری که انجام آن با روش های موجود امکان پذیر نیست. از نظر فریر دو روش عمده در امر آموزش قابل شناسایی است. روش بانکداری و روش مشارکتی. فریر ضمن نقد رابطه موجود بین شاگرد و معلم که در آن معلم یک " گوینده پرحرف و شاگرد یک شنونده صبور" ، " معلم یک ذخیره گذار و شاگرد، یک ذخیره شونده" ، است، این سیستم و رابطه را رنج آور می خواند و می نویسد: " آموزش از بیماری روایت گری رنج می برد" . (فریر، 1970: 2) روایت گری منجر به این امر می شود که دانشجو آنچه را که روایت شده است، به نحو میکانیکی حفظ کند، به خاطر بسپارد و این امکان را فراهم سازد که هر وقت استاد لازم داشت، بتواند از منبع ، یعنی ذهنی که در آن ذخیره شده است، هر چیزی که لازم داشت از طریق پرسش های مشخص، بردارد. آموزش، بنابر این تبدیل می شود به "ذخیره گذاری". 

 

 

 

فهرست مطالب

آموزش فلسفه

ماهیت و مفهوم آموزش فلسفه

2-2-2 مشکلات، مزایا و فواید پیش رو برای آموزش فلسفه

2-2-3 روش آموزش فلسفه

2-2-4 نقد و بررسی فرایند یاددهی یادگیری آموزش فلسفه

2-2-5 نقد و بررسی ارزشیابی و ارزیابی کلاس آموزش فلسفه

منابع