دانلود پاورپوینت نقشه برداری مهندسی جهت رشته مدیریت در قالب 147 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


بطور کلی نقشه برداری را میتوان علم تهیه وپیاده کردن نقشه دا نست .( تعریف غیر جامع بدلیل گستردگی کاربرد این علم )
برخی از دامنه فعالیتهای نقشه برداری: کنترل کارهای اجرایی ساختمانی وراهسازی و مونتاژ واحدهای صنعتی وتولیدی – طرحهای مربوط به تسطیح اراضی در شهر سازی وکشاورزی – کنترل دائمی انحراف سدها – انتقال نقاط وامتدادها در معادن و راههای زیرزمینی- بررسی تغییرات پوسته زمین در زمین شناسی – تعیین میزان عمق آب و تهیه نقشه های دریانوردی در کشتیرانی وبندرسازی – تهیه نقشه ابنیه و آثار تاریخی در باستانشناسی و ....

 

 

 

عنوان :

(1مفاهیم کلی 
•     تعریف نقشه برداری
•     تقسیمات نقشه برداری
•     انواع نقشه برداری
•     نقشه و انواع نقشه
•     مقیاس و انواع آن
(2سطوح مقایسه
•  شکل زمین
•  بیضوی مقایسه
•  سطح مبنای ارتفاعی
•  مختصات جغرافیایی
•  سیستمهای تصویر
                      

(3نظریه خطاها
•   مقدمه
•  عوامل خطا
•  اشتباه
•  انواع خطا
•  محاسبه خطاها            
(4اندازه گیری طول
•   مقدمه
•   روشهای اندازه گیری طول
•   روش اندازه گیری طول با نوار
•   خطاهاوتصحیحات اندازه گیری طول با نوار                             
•   مساحی


(5ترازیابی
•   تعاریف واصطلاحات
•   روشهای ترازیابی
•   اصول ترازیابی مستقیم
•   دستگاه ترازیاب(نیو)
•   روشهای ترازیابی مستقیم
•   بررسی خطاها در ترازیابی مستقیم
•   روشهای کنترل در عملیات ترازیابی
•   روشهای تصحیح خطاها


(6زاویه یابی
•  تعاریف و اصطلاحات
•   دستگاه زاویه یاب (تئودولیت)
•   روش اندازه گیری زاویه افقی
•   شیوه های تعیین زاویه افقی
•   اندازه گیری زاویه قائم
•   ترازیابی مثلثاتی
•   بررسی خطاها در زاویه یابی

(8فاصله یابی اپتیکی
•   روش استادیمتری
•   بررسی خطاها در فاصله یابی استادیمتری
•   فاصله یابی به روش پارالاکتیک
•   بررسی خطاها در فاصله یابی پارالاکتیک

(9پیمایش
•  اصول کلی پیمایش
•  انواع پیمایش
•  معادلات شرط در پیمایش
•  تعدیل خطای بست ضلعی
•  خطاهای بزرگ یا اشتباهات در پیمایش

(10 نیمرخهای طولی و عرضی
(11  مجموعه های توتال استیشن