دانلود پاورپوینت مدیریت علفهای هرز در تولید جهت رشته مدیریت در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اکولوژی علف های هرز:

خصوصيات علف های هرز امکان رقابت و تحمل شرايط نامساعد را برای آنها فراهم می کندو آنها را قادر می سازد تا در شرايط نا متعادل محيطی بهتر رشد کنند.

در يک مجموعه کليماکس ثابت (مثل مرغزارها يا بيابانهای سرد)، گياهانی که ما آنها را به عنوان متجاوزين می نامیم در واقع بخشی از حيات گياهی طبيعت است .

وجود علف های هرز مختص مکان هايی است که نظم طبيعي آنها به هم خورده است.قبل از آفرينش بشر انتخاب طبيعي در جهت حفظ گياهاني بوده است که با شرايط نامساعد و متغير محيطی سازش يافته اند.نهايتاً گياهان بطرف محيط های دست خورده بشری نيز راه يافته اند.علف های هرزی که کنترل آنها ساده بوده است،در همان اوايل حذف شده اند.اما آنهايي که با محيط های کشت گياهان زراعی سازش يافته اند،توسعه يافته و امروز هنوز با ما هستند.

 

 

 

 

فهرست مطالب :

اکولوژی علف های هرز:

دلايل برتری علف هرز:

1_شيوه های رشد:

2_همانندی با گياه زراعی:

3_قابليت انعطاف در رشد علف هرز:
4_مسيرهای فتوسنتزي:

5-مخزن بذر علف هرز:

6_تکثير رويشي:

7_نکات مهم بيولوژی علف هرز:

رقابت:

عوامل موثر بر رقابت علف های هرز با گياهان زراعی:

و...