دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته جهت رشته مدیریت در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارزیابی عملکرد:فرایند شناسایی،مشاهده ،سنجش و بهبود عملکرد انسانی در سازمانهاست.هر یک از مولفه های این تعریف به یک جزءمهم از فرایند ارزیابی اشاره میکند . مولفه شناسایی : به فرایند تعیین اینکه روی چه حوزهایی باید متمرکز شود ،مربوط میشود .شناسایی به این معنی است که ارزیاب باید به طریقی معین کندکه چه چیزی باید مورد ارزیابی وبررسی قرار گیرد. مولفه مشاهده :به این امر اشاره دارد که همه معیارهای ارزیابی باید به طور مناسب مورد ملاحظه قرار گیرد .به حدی که قضاوتهای درستی راایجادکند

 

 


فهرست مطالب
منابع
فصل دوازدهم :ارزیابی ومدیریت عملکردکارکنان
ارزیابی عملکرد
فلسفه ارزیابی عملکرد 
مقاصدارزیابی عملکرد 
کاربردارزیابی عملکرد
مراحل ارزیابی عملکرد 
روشهای مختلف ارزیابی عملکرد 
عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد 
مدیریت عملکرد