دانلود پاورپوینت طراحی ایستگاه OSCE جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

تایید روایی (اعتبار) جدول مشخصات  OSCE توسط کمیته

 

بررسی جدول از دو بعد عمودی وافقی:
.1کلیه اهداف ضروری بایستی مورد اندازه گیری قرار گرفته باشد
.2مشکلات ارائه شده بایستی توزیع همگنی از نظر محتوا و سرفصلهای اصلی آموزشی داشته باشد
تعداد ایستگاهها بایستی برای سنجش همه مهارتهای ضروری تعیین کننده صلاحیت بالینی کافی باشد
تعداد ایستگاههای اندازه گیری کننده ی هر مهارت بایستی جهت قضاوت در مورد  صلاحیت دانشجو در آن مهارت کافی بوده و بستگی به اهمیت مهارت در گروه تخصصی دارد
مشکلات بالینی انتخاب شده بایستی قبلا آموزش داده شده  باشند
مشکلات بالینی انتخاب شده بایستی از بین موارد شایع بالینی برگزیده شوند نه موارد نادر و استثنا

 

 

 

فهرست مطالب :
اهداف
برنامه ریزی آزمون باليني ساختارمند عيني OSCE
یک نمونه جدول مشخصات OSCE روانپزشکی
تایید روایی (اعتبار) جدول مشخصات  OSCE توسط کمیته
طراحی سناریوی OSCE
 تمرین طراحی سناریو
مثال

اهداف

1. تهیه راهنمای دانشجویان

3. لیست وسایل موردنیاز

و...