دانلود پاورپوینت الگوی آزادی اقتصادی انسان‌ محور بر اساس مبانی اسلامی جهت رشته مدیریت در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


3. اصل سود متناسب برای سرمایه

-سرمایه، از سود محدود و متناسب با نقش آن در تولید برخوردار است.
بدین وسیله به جای سرمایه‌سالاری اقتصادی، مردم‌سالاری اقتصادی دینی، تقویت می‌شود.

4. اصل مازاد برگشتی

تخصیص مازاد برگشتی به نیروی کار به میزان نقش آنان درتولید.

 

 

نتیجه

1. مدل پیشنهادی آزادی اقتصادی را برای همة فعّالان اقتصادی

 به دنبال دارد.

2. مدل پیشنهادی، نفی کنندة بخش‌های دیگر اقتصادی – بخش

خصوصی فردگرایانه، دولتی و خیرخواهانه – نیست.

 3. تمام ابعاد مدل ارایه شده، مورد تایید فقه اسلام است.

 

 

 


فهرست مطالب :

مقصود از واژه

آزادی اقتصادی سرمایه‌محور

آثار

آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام

مبانی انسان‌شناسی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور

مدل اقتصادی مردم‌سالاری،

راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور

مراحل سه گانة اجرایی مدل

براساس اصل رفتاری تعاون

اصول اجرایی بستر‌ساز مدل پیشنهادی

نتیجه