دانلود پاورپوینت وضعیت بیماری سل در جهان منطقه و ایران جهت رشته مدیریت در قالب 59 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اجزای استراتژی

.1استقرار خدمات پیشگیری و مراقبت ادغام یافته و بیمارمحور
.2تصویب و اجرای سیاست ها و اقدامات حمایتی
–تعهد دولت و تخصیص منابع کافی
–مشارکت جامعه، سازمانهای مردم نهاد و بخش های دولتی و خصوصی
–تامین دسترسی همه جانبه به خدمات بهداشتی، اجباری کردن گزارشدهی موارد بیماری،
استفاده منطقی و صحیح از داروها، ثبت کامل و دقیق وقایع حیاتی و    اجرای اصول کنترل عفونت سل

–ارائه حمایت های اجتماعی، تلاش برای فقر زدایی و طراحی و اجرای مداخلات لازم بر روی فاکتورهای تعیین کننده سل
 

 

 


فهرست مطالب :
میزان بروز تخمینی سل - 2013
کشورهای دارای بار بالای بیماری سل-2013
روند دستیابی به اهداف توسعه هزاره
مقایسه وضعیت سل ایران با
کشورهای همسایه، منطقه و جهان- 2013
میزان بروز گزارش شده سل – ایران 1393
نقشه پراکندگی میزان بروز سل گزارش شده- 1393
نقشه پراکندگی میزان بروز
سل ریوی اسمیر مثبت گزارش شده- 1393
فراوانی نسبی بیماران جدید مبتلا به سل برحسب “ملیت”   و    “وضعیت زندانی بودن”
میزان بروز گزارش شده سل
به تفکیک استان- 1393
میزان بروز گزارش شده سل به تفکیک دانشگاه 1393
 میانه سنی بیماران مبتلا به سل
ایران - 1393
و...