خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شخصیت های داستانی و انواع آن با فرمت docx در قالب 7 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در تقسیم بندی کلی همان طور که از اسم آن پیداست، شخصیت را از حیث متحول بودن یا ساکن و کم تحول بودن در نظر می‌گیریم. یعنی ممکن است یک شخصیت از ابتدا تا انتهای داستان، بی تغییر یا کم تغییر باشد اما گاهی شخصیت‌های داستان، به طور مداوم و یا در آخر داستان تغییر می‌کنند و از آن هویت اولیه، فاصله می‌گیرند که به آن پویا می‌گوییم. مهم‌ترین ویژگی این شخصیت – همان طور که از اسمش پیداست- متحول شدن و تغییر کردن است. این ویژگی، آن را از دیگر شخصیت‌های نزدیک- شخصیت اصلی، شخصیت جامع، همه جانبه و ...- جدا می‌کند. بیشتر شخصیت‌های کانونی، پویا هستند.

 

 

 

فهرست مطالب
 انواع شخصیت‌های داستانی 20
2-3-1 کلی پویا و ایستا (یا ساده و جامع) 20
2-3-2 جزئی انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل 20
2-3-1-1 شخصیت پویا 20
2-3-1-2 شخصیت ایستا 20
2-3-1-3 شخصیت ساده و جامع 21
2-3-2 انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل 22
2-3-2-1شخصیت قراردادی 22
2-3-2-2 شخصیت نوعی 22
2-3-2-3شخصیت نمونه 22
2-3-2-4 شخصیت شرور 23
2-3-2-5 شخصیت‌های غیرواقعی 23
2-3-2-6 شخصیت تمثیلی 24
2-3-3 شخصیت‌های اصلی و فرعی 24
2-3-3-1 شخصیت اصلی 24
2-3-3-2 شخصیت فرعی 25
منابع