خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مشارکت و تئوریهای آن با فرمت docx در قالب 9 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مفهوم مشاركت ریشه در دموكراسی آتنی دارد. این مفهوم در مسیر تحول خویش به مشاركت نهادمند منتهی شده است. مشاركت نهادمند در سه بستر جامعه مدنی،شهروندی و دموكراسی شكل گرفته است. امروزه مشاركت واجد انواعی متفاوت بسته به هدف تعیین شده برای آن می باشد. در گونه شناسی مشاركت پژوهش در میزان نهادمندی و بسیج شدگی مشاركت می تواند مبین عمق مشاركت باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم مشارکت
مشارکت و تئوریهای آن
منابع