خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مطالعات ادبی زبان‌شناختی با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نیومایر‌ دومین انقلاب را به آراء و افکار فردینان‌ دوسوسور‌ زبان‌شناس سوئیسی‌ منتسبت‌ دانسته است  شخصیتی که در گذار از نگرش قرن نوزدهمی‌ به قرن بیستمی نقش اساسی و کلیدی را ایفا کرد  تقریرات او در باب زبان‌شناسی ، شاگردانش را در ژنو چنان تحت تأثیر قرار داد که به سال1916  دروس زبان‌شناسی همگانی او را چاپ و منتشر کردند  

 

 

 

فهرست مطالب
مطالعات ادبی زبان‌شناختی 12 
1-1-1 زبان‌شناسی مطالعه‌ی علمی زبان 12
1-1-2 مطالعات ادبی زبان‌شناختی در غرب 13 
1-1-3 مطالعات ادبی زبان‌شناختی در ایران  16 
1-1-4 نقش‌های زبان   19
1-1-5 تاریخچه فرمالیسم روس 22
1-1-6 فرمالیسم روسی 25   
1-1-7 زبان ادب 26
1-1-8  برجسته سازی ادبی   27
1-1-8-1 هنجارگریزی‌  28 
1-1-8-2 قاعده افزایی 34
1-1-8-3 قاعده کاهی 35
1-1-8-4 وجه غالب 35
1-1-9 زبان‌شناسی جدید 36 
1-1-10 برخی از مکاتب مهم ادبی  39 
1-1-10-1 مکتب کپنهاگ 39
1-1-10-2 محفل زبان‌شناسی پراگ‌ 40  
1-1-10-3 مکتب آمریکایی  42 
1-1-11 سبک‌شناسی زبان‌شناختی  42 
1-1-12 سبک‌شناسی نقش‌گرا44
1-1-13 پسا ساخت‌گرایی 47
1-1-14 پست مدرنیسم
منابع