خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آتش و ریشه آن در ادبیات فارسی با فرمت docx در قالب 76 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بحث درباره ی شاهنامه ی فردوسی بسیار حساس و دشوار است. شاهنامه به دریایی بیکران می ماند که هرگاه به آن پا می گذاریم، زوایای پنهان و شگفتی های بکر و دست نخورده ای مقابل دیدگانمان ظاهر می شود و هرچه بیشتر پهنه ی این اقیانوس گران بها را می پیماییم، به قدرت و تسلط آفریدگار آن، فردوسی نامدار، بیش از پیش پی می بریم. تسلط بی حدومرز فردوسی در چگونگی خلق یک اثر حماسی، شاهنامه را به اثری جاویدان و بی نظیر تبدیل کرده است و ارمغان این جاودانگی، زنده ماندن فرهنگ، اعتقادات و اساطیر قومی دیرینه است. شاهنامه ی فردوسی به همان مقدار که با دنیای پرپیچ و خم و رازناک اسطوره ها سروکار دارد، ساده و طبیعی و قابل لمس است و این ویژگی مرهون مهارت و استادی حکیم بزرگ طوس در استفاده از زبان و کنار هم چیدن کلمات متناسب با فضای حماسی به بهترین شکل ممکن است

 

 

 

فهرست مطالب
درآمد 20
آتش اسطوره ای و آیینی و مظاهر تقدس آتش در شاهنامه فردوسی 20
آتش، نخستین مخلوق 22
اسطوره ی کشف آتش در شاهنامه و آغاز تقدیس آتش 23
جشن سده و رابطه ی آن با پیدایی آتش 27
آتشکده، نخستین بار در شاهنامه ظاهر می شود 30
رسیدن فریدون به پادشاهی، شعله ور شدن آتش مقدس و جشن مهرگان 31
 جشن مهرگان و انگیزه های تاریخی، داستانی و اقلیمی آن 32
ظهور فرّ سیمرغ در گرو فرّ آتش 33
آتش، داور پاکی و راستی 36
کی خسرو، برپایی آذرگشب و حضور پر رنگ آتش مقدس 36
ساخت آتشکده ها در زمان لهراسب 47
گشتاسب، ظهور زرتشت و ورود آتش آیینی زرتشتیان 47
حمله ی ارجاسب تورانی به ایران، ویران شدن آتشکده ها و کین خواهی اسفندیار 50
 نوادگان اسفندیار" همای، دارا و روشنک" و نشانه های تقدس آتش 53
"ساسان، اردشیر و شاهپور" از نژاد اسفندیار، آغاز سلسه ی ساسانی و اوج حضور آتش و آتشکده 54
"بهرام گور، قباد، انوشیروان و خسرو پرویز" تقدس آتش آتشکده ها، دست آویزی برای سلطه 57
زیرساخت اسطوره ای واژه ی آذر و مشتقات آن 62
جلوه های آتش آیینی و مقدس در  ویس و رامین 64
خلقت جهان از حرارت و آتش 65
آیین باستانی" ور" در شاهنامه ی فردوسی و ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی 72
ردپای آتش مقدس و باستانی در شعر منوچهری، فرخی، عنصری، مسعود سعد وناصرخسرو 82
منابع