خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آموزش و نظریه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در روش استقرایی معلم دانش‌آموزان را از راه تحقیق و بحث به درک و شناخت اصول راهنمایی می‌کند.  دراین روش، ابتدا درس با مثال‌ها و جزئیات آغاز و با بررسی آنها به اصول کلی دست ‌یافته می‌شود.  به عنوان نمونه، در آموزش هندسه، ابتدا شکل‌های هندسی به دانش‌آموزان نشان داده می‌شود  و معلم دانش‌آموزان را به تشخیص صفات مشترک اشکال هندسی برمی‌انگیزد وبه کمک خود آنها شکل هندسی مورد نظر را تدریس می‌کند (شعاری نژاد، 1375 ص684).

 

 


فهرست مطالب
نظریه های آموزشی 38
2-2-4-1-نظریه فعالیت38
2-2-4-2-نظریه روان شناختی39
2-2-5-روش های تدریس39
2-2-5-1-روش های تدریس سنتی39
2-2-5-1-1-روش استقرایی39
2-2-5-1-2-روش قیاسی40
2-2-5-1-3-روش سخنرانی40
2-2-5-1-4-روش حفظ کردن وبیان کردن40
2-2-5-1-5-روش سقراطی41
2-2-5-2-روش های تدریس جدید41
2-2-5-2-1-روش دالتن41     
2-2-5-2-2-روش مونته سوری42     
2-2-5-2-3-روش پروژه42     
2-2-5-2-4-روش بازی4     
2-2-5-2-5-روش دکرولی43
2-2-5-2-6-روش واحدکار43     
2-2-5-2-7-روش آموزش استعاری43    
2-3-پیشینه تحقیق
منابع