خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بیهقی و سبک ادبی او با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«خواجه ابوالفضل محمد بن حسین  بیهقی،  دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان، در سال 385 ه. درقریه ی حارث آباد بیهق ولادت یافت. و بعد از کسب فضایل در نیشابور، به دیوان رسایل محمودی راه جست، و در خدمت خواجه بونصر مشکان به کار پرداخت، و هم چنان در خدمت سلاطین غزنوی به سر می برد تا در زمان، عزّالدوله، عبدالرشید، که در سال 441 ه. سلطنت یافته بود؛ چندی صاحب دیوانی، انشاء کرد لیکن به تهمت حاسدان معزول و محبوس شد. در سال 443 ه. که طغرل کافر نعمت بر عبدالرشید خروج کرد و او را کشت، بسیاری از خادمان درگاه را در قلاع محبوس ساخت و از آن جمله بیهقی را از حبس سلطان و یا به قولی از حبس قاضی غزنین بیرون آورد و به زندان قلعه فرستاد. بیهقی بعد از رهایی از زندان گویا باقی عمر را در نزد او بسر برد تا در سال 470 هجری بدرود حیات گفت» ( صفا،  1371 : 890- 891 ).

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- زندگی نامه بیهقی 23
3-1-1- خصوصیات اخلاقی بیهقی 23
3-1-2- جهان بینی بیهقی 23
3-1-3- مذهب و بینش بیهقی 23
3-1-4- آثار بیهقی 24
3-1-4-1- تاریخ بیهقی 24
3-1-4-2- محتوای تاریخ بیهقی 25
3-1-4-3- سبک ادبی و نگارش در تاریخ بیهقی 25
3-1-4-4- مشخصات سبکی نثر مشکان و بیهقی
منابع