خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاثیر پذیری از قرآن و حدیث در ادبیات فارسی با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در تاریخ ادب پارسی، سرودن شعر از ابتدای قرن سوم هجری آغاز شده است. دراین روزگاران شاعرانی همچون حنظله بادغیسی، محمد بن وصیف، ابوحفص سغدی و... پا به عرصه شعر وشاعری گذاشتند. كم كم وبا گذشت زمان كودك نوپای شعر وادب پارسی، بعد از رشد نمو، جوانی بالغ وتنومند می شود. درآغاز قرن چهارم هجری شعر وادب پارسی به مرحله رشد وبالندگی می رسد. تقریباً در سراسركشور ایران آن روز، فرهنگ اسلام كه خود برخاسته از قرآن وحدیث بود، به ژرفی وشگرفی ریشه دوانده بود وبا روح وخوی ایرانی هم سمت وسو و هم رنگ وبو شده بود. از سوی دیگر، همراه گسترش ریشه دار و ژرف فرهنگ اسلام، زبان عربی بیشتركه زبان قرآن واسلام بود، به قداست وافتخاری بزرگ دست یافت. 

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- پیشینه تأثیر پذیری از قرآن وحدیث در ادبیات فارسی30
3-2- شیوه های تأثیر پذیری ادبیات فارسی از قرآن وحدیث33
3-2-1- اقتباس33
3-2-2- تلمیح33
3-2-3- تضمین34
3-2-4- ارسال-المثل34
3-2-5- اشاره35
3-2-6- درج35
3-2-7- عقد35
3-2-8- ترجمه36
3-2-9- حل36
منابع