خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاریخچه مختصر ادبیات تطبیقی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


درست است که درباره‌ی شرح احوال و زندگانی «امیر مسعود بن سلمان لاهوری، شاعر بد اقبال امّا بلند آوازه‌ی پارسی‌سرای نیمه‌ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم (438-515) و افضل‌الدین بدیل ابن علی بن عثمان حقایقی شروانی ملقب به حسّان العجم و متخلص به خاقانی (438-5151).(ترابی،218:1382 و 247)کتاب‌ها و رساله‌های بسیار تصنیف شده‌است، اماّ هنوز – و شاید همواره- برای یک رساله‌ی تازه‌ی دیگر؛ که هرچند احیانا از نکته‌های تازه هم خالی نباشد؛ از داعِیه آنکه حرف آخر را در این باب آورده است، خالی نماید جایی هست؛ و آن پرداختن به مقایسه و مقابله سبک شناسانه اشعار دو شاعر فحل و دو شاعر صاحب سبک و دو شاعر اهل مفاخره است در موضوع حبسيّه. این مقایسه و مقابله که درادب کلاسیک از آن به موازنه تعبیر می‌شود، صورت کهنتر آن در شعر شاعران و مکتوبات نویسندگان مسبوق به سابقه است، و حتی گفته شده است که «در نقّادی نیز مثل علم تشریح وعلم اللغه هیچ طریقی رامطمئن تر و مفید تر از آن نیافته اندو فواید محسوس و مفیدی را نصیب علم الاساطیر کرده است.»(زرین کوب،69:1382)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- تاریخچه مختصر ادبیات تطبیقی (= مقایسهای) ازآغاز تا امروز 6
2-2- تعریف و توصیف سبک 9
2-3- سبک همان خود شخص است 9
2-4- تعریف شارل بارلی از سبک شناسی 10
2-5- تعاریف سه گانه سبک 11
2-5-1- نگرش خاص 11
2-5-2- سبک 16
2-5-3- سبک «عدول از هنجار زبان است». 20
2-6- مقصود ریفاتر ساخت گرای معروف از خلاف انتظارها 21
2-7- نسبت زبان با ادبیات 22
2-8- نظر فرمالیست‌های روسی درباره زبان روزمره و زبان ادبی 27
منابع