خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سبک هندی و عوامل پیدایش آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سبك هندی اصطلاحی است برای یك نوع شعر فارسی كه در قرن 10 و 11 هجری متداول و رایج شد – مقابل شیوة خراسانی یا سبك عراقی و شیرازی – بعضی مخصوصاً امیری فیروزكوهی با این اصطلاح موافق نیستند و برآنند كه آن را سبك دوران صفوی نام نهند . تغییر اصطلاحی است كه زبانزد عموم اهل ادب شده است چندان ضرورتی ندارد و حتّی بحث در آن زاید و بیهوده است . شاید هم این اصطلاح از این ناشی شده است كه غالب شعرای فارسی گوی هندوستان یا شاعران ایرانی به هندوستان رفته بدین شیوه سخن گفته اند كه نمونة كامل این سبك صائب و بیدل هستند . بدیهی است وجه مشتركی میان گویندگان این سبك وجود دارد . امّا بیان وجه اشتراك به طوریكه جامع و مانع باشد قدری دشوار می نماید و مخصوصاً اگر به شیوه سبك شناسان بخواهند وارد تكنیك قضیه شده و به طور دقیق مشخّصات فنّی آن را بیان كنند ملال انگیز و برای خوانندگان خسته كننده میشود. (رجوع شود به: دشتی،1364: 52-51)

 

 

 

فهرست مطالب
سبك هندی 
اساس تفکّر در سبك هندی
عوامل پیدایش سبك هندی 
ساختار سبكی بیت هندی 
پیش مصرع و مصرع برجسته 
دو شیوه در سبك هندی 
مختصّات سبك هندی
منابع