خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سطوح فکری در شعر با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یكی از مسائل  عاطفی كه در طول تاریخ ادبی ما بسیار و به شكلهای گوناگون به چشم می خورد، مسئله وطن است.در لغتنامه ها برخی وطن را محل تولد و برخی محل نشو و نما دانسته اند و برخی دیگر نیز آن را منحصر به این دو نكرده گفته اند هرجا مسكن دائمی شخص باشد، آنجا وطن اصلی اوست ؛ ولی وطن به معنای عام ، برای مردم هر كشور، سرزمینی است به اصطلاح آباء و اجدادی با محیط طبیعی،‌تاریخ، ‌فرهنگ،‌زبان، مذهب و سنت ها و آداب و رسوم معین. و به معنای خاص، آشنایی ها،‌ دلبستگی ها و خاطره هایی است كه حافظه و ذهن شخص را به آن مفهوم عام یا مشترك پیوند می دهد.  ولی همیشه نظر همه درباره آن یكسان نبوده است و حتی درادوار مختلف نیزممكن است مفهوم وطن به تناسب هیأت اجتماعی و ساختمان حكومتی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی تغییركند.  

 

 

 

فهرست مطالب
سطح فکری97
2-3-1وطن98
2-3-1-1وطن در شعر برون مرزی99
2-3-1-1-1 مفهوم وطن با صبغه قومی100
2-3-1-1-2 مفهوم وطن با صبغه اقلیمی102
2-3-1-1-3جهان وطنی106
2-3-1-2یادها و خاطره ها 110
2-3-1-3نمادهای وطن در شعر برون مرزی  114
2-3-2غربت118
2-3-3زن در شعر برون مرزی132
2-3-4انسان باوری و فرد گرایی
منابع