خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جامعه شناسی ادبیات و هدف آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از گذشته تاکنون، متفکّران و پژوهشگران برای مطالعه و بررسی ادبيّات روش ها و دیدگاه های مختلفی را به کارگرفته اند یکی از شیوه های نقد و بررسی ادبيّات که عمر نسبتاً کوتاهی دارد، نقد ادبی از دیدگاه جامعه شناسی است در جامعه شناسی ادبيّات، پژوهشگر در پی شناخت روابط موجود میان جامعه و ادبيّات است و از آن جا که ادبيّات یک پدیده اجتماعی محسوب می شود، پیوندهای شکل گرفته میان ادبيّات به عنوان بازتاب دهنده واقعيّات جامعه و جامعه به عنوان نهادی تأثیرگذار بر روی آن، مورد بررسی قرار می گیرد

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 ) بخش اول: درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات  11
2-1-1 ) درآمد  11 
2-1-2) رابطه جامعه و ادبیات  12
2-1-3 ) جامعه شناسی تولید اثر ادبی  15
2-1-4 ) جامعه شناسی محتوای اثر ادبی  16
2-1-5 ) هدف جامعه شناسی ادبیات 
منابع