خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم با فرمت docx در قالب 7 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«سنت وابسته به ادبیات باستانی هند ساخته و پرداخته از کالبد ادبیات سانسکریت و زادگاهش ادبیات" پراکریت پالی"(Prakryt palli  (است. این سنت ریشه‌های تفکرات مذهبی، فلسفی و علمی‌ هندی را در برمی‌گیرد. ادبیات"سانسکریت"با زبانِهای"پراکریت" امروزه در سر تا سر بسیاری از قسمتِهای هند رایج و متداول است. تعداد زیادی از این زبانِها که در میانشان بنگالی، ماراتی، گجراتی و هند و نیز وجود دارد، در ادبیات قرون وسطی نیز نفوذ پیدا کرده است. ادبیات‌ در«ایندو-آریان»در قرن نوزدهم در زیر نفوذ انگلیسيِها توسعه‌ یافت و اکنون مهر و نشانه مدرن را بر خود دارد.

 

 


فهرست مطالب
جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم
2-4-1- جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم و بیستم
2-4-2- تاگور و جریان های ادبی
منابع