خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حرکت و پویایی در غزلیات شمس تبریزی با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حرکت و پویایی، مایه‌ی بنیادین ادامه‌ی حیات و زندگی است. زندگی یعنی حرکت و در مقابل آن مرگ و ایستایی قرار گرفته است. حرکت در تمام وجوه هستی، به گونه‌های مختلف، قابل تشخیص و تبیین است و اصولاٌ وجود هستی مبتنی بر حرکت است. فلسفه‌ی آفرینش نیز بر همین نکته قرار یافته است. آمد و شد فصول،حرکت سيّارات و ستارگان از همین مقوله است و نیز زندگی و مرگ. مفهوم حرکت و حیات به هم گره خورده اند. خورشید، ماه و ستاره‌ها می‌آیند و می‌روند،فصل‌ها با حرکت دوری خود در حال آمد‌و‌شد هستند، چرخه‌ی طبیعت می‌گردد و این حرکت دوری، ستون فقرات زندگی بشری و جانوری است. 

 

 

 

فهرست مطالب
چهارچوب مفهومی 7
2-1- حرکت و پویایی: 8
2-1-1) معنای لغوی حرکت 8
2-1-2) حرکت از دیدگاه حکما و فیلسوفان 8
2-1-3 ) حرکت از دیدگاه عرفا 10
2-1-3-1)تجلّی وجودی: 11
2-1-3-2) تقلّب آنی جواهر و تجدّد ماهيّات : 11
2-1-3-3 ) سیر کشفی و رفتن از باطل به سوی حق: 13
2-1-5-1 )عاطفه 14
2-1-5-1-1) تأثیر عاطفه ی پویا در زبان شعر 15
2-1-5-1-2) نقش عاطفه ی پویا در تصویر سازی 16
2-1-5-2) تخيّل و تصویر 17
2-1-5-2-1)تشبیه 19
2-1-5-2-2)تشخیص ( جاندار انگاری) 20
2-1-5-2-3)حس‌آمیزی 20
2-1-5-2-4)نماد 21
2-1-5-3)زبان 21
2-1-5-4) موسیقی 23
2-1-5-4-1) موسیقی بیرونی 25
2-1-5-4-2) موسیقی کناری 25
2-1-5-4-3) موسیقی درونی 26
2-1-5-4-4) موسیقی معنوی 26
2-1-5-5)شکل 26
منابع