خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خواجه عبدالله انصاری و آثار وی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


قرن چهارم که دوره ی اعتلای خواجه عبدالله انصاری و تمدن محسوب می شد با دوره ی زندگی خواجه مصادف بود. «خراسان و شهرهای آن از جمله هرات به هنگام زاده شدن خواجه عبدالله انصاری از نظر علوم و معارف اسلامی در اوج شکوفایی بود. مفسّران ، محدّثان و فقیهان بزرگ از آن سامان برخاسته بودند . مدارس علوم دینی متعددی در شهری واحد وجود داشت. مشتاقان و طالبان علوم در طلب علم و کسب فضائل از مدرسه ای به مدرسه دیگر و از شهری به شهر دیگر می شتافتند تنها در هرات از اوان کودکی عبدالله انصاری ده ها تن از علما و مفسّران و محدثان و فقهای بزرگ نامی زندگی می کردند که عبدلله با مراجعه به آنان و تلمّذ نزد آنان از سفربه شهرهای دیگر بی نیاز بود و این بی نیازی تا آنجا بود که چون عبدالله در سال 417 هجری به نیشابور مسافرت کرد نه تنها به دان پایه از علم و فضل نایل آمده بود که بتواند بر بعضی از محدثان آن شهر ایراداتی بگیرد و موجب شگفتی آنان شود ، بلکه خود بنا به درخواست علمای آن شهر بر آنان حدیث املا کند»(خرمشاهی، 1386، مقدّمه : 5 ). 

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسی و خواجه عبدالله انصاریی هرات 16
3-2 جایگاه خواجه عبدالله انصاری در ادب فارسی 18
3-3 آثار و تألیفات خواجه عبدالله 27
3-4 مشرب فکری خواجه عبدالله 29
3-5 مذهب دینی و تعصّب خواجه عبدالله 30
3-6 عوامل رواج تصوّف 31
3-7 سفرهای خواجهعبدالله 32
3-8 نثر خواجه عبدالله 33
3-9 استادان خواجه عبدالله 34
3-10 پیران خواجه عبدالله 35
3-11 تفسیر پژوهی خواجه عبدالله 38
3-12 شعر و ادب خواجه عبدالله 
منابع