خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه درآمدی بر سبک و رویکردهای سبک شناسی با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«واژه ی عربی سبک از ریشه ی «سَبَکَ» به معنی «ذوب کردن و در قالب ریختن» است.سابقه ی کاربرد اصطلاح سبک در زبان عربی به قرن سوم هجری در آثار جاحظ و ابوهلال عسکری می رسد. در ادب فارسی و عربی تعبیرهای «طرز،اسلوب،روش،سیاق و نمط» مترادف سبک به کار رفته اند.در زبان-های لاتین «استیل» به معنی سبک از ریشه ی ستیلوس (stilus) است که قلمی نوک تیز بوده و با آن حروف را روی صفحه های سخت می تراشیدند. بعدها این واژه به طور مجازی به روش خاص شکل دادن به حروف در نوشتار تعبیر شده است.اصطلاح «سبک» در معنای عام و متداول بر شیوه ی خاصَ انجام یک کار دلالت دارد اما در زبان شناسی و ادبیات به شیوه ی رفتارهای زبانی افراد اطلاق می شود.سخن گفتن یک رفتار زبانی است که بنا به موقعیت های اجتماعی،سن و جنسیت افراد، به گونه های مختلف انجام می پذیرد.در تعریف زبان شناسان، سبک عبارت است از «شیوه ی کاربرد زبان در یک بافت معین،به وسیله ی شخص معین برای هدفی مشخص»(فتوحی، 1390: 34-33).

 

 

 

فهرست مطالب
درآمدی بر سبک و رویکردهای سبک شناسی 10
2-2- تعاریف سبک 10
2-3- بررسی نوین سبک 11
2-4- سبکِ هنر آفرین 12
2-5- سبک ادبی 12
2-6- سبک شناسی 13
2-7- تحلیل سبک شناسیک 14
2-8- سبک در ادبیات 14
2-9- معنی و اهمیت نظریه سبک 14
2-10- کار سبک شناسی 15
2-11- نگاهی به برخی نظریات گذشتگان درباره ی سبک 16
2-12- سبک سنجی زبان شناختی 16
2-13- گونه شناسی (تیپولوژی) سبکها 17
2-14- جایگاهِ سبک پژوهی 18
2-15- تعاریف سبک از دیدگاه سبک شناسان 18
2-16- نام گذاری سبک ها
منابع