خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دیو و جایگاه و کارکرد آن در متون اساطیری ایران با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 به سختی می توان تعریفی جامع از اسطوره ارائه داد كه مورد قبول و درك طبقات مختلف اجتماع باشد اصولاً اسطوره كارهای شگفت موجودات ما فوق طبیعی است كه قداست اعمالشان را عیان می سازد كه یا به صورت كل واقعیت یا جزیی از آن است، بنابراین باید بپذیریم كه «اسطوره ها توصیف كننده عنصر مینوی در گیتی هستند»(نغماچی کازرونی،1389: 48)شاید بتوان گفت اسطوره پاسخ گوی نیازهای مادّی و معنوی بشر در آغاز خلقت تاكنون بوده باشد اسطوره توجیه جهان مادّی و برآوردن نیازهای معنوی انسان را كه محصول بیم و هراس او از ناشناخته ها، بقا و نیاز او به پیدا كردن پناه و نگهبان و ایجاد ارتباط با جهان پیرامون بود مرتفع می ساخت اسطوره برای جهان هستی رمز و رازها و نیروهای مافوق بشری قائل می شود و بیانگر ماهيّت بسیاری از عناصر طبیعی آن است، بنابراین جای شگفتی نیست اگر مثلاً در آئین ساده آریایی ها آسمان، آتش، باد، خورشید، ماه، ستارگان و باران كه همگی مظاهر زندگی هستند پرستیده می شوند و در مقابل نیروهای زیانبار طبیعت به اشكال اهریمنی و پلید مجسم و نكوهش می شوند «اسطوره ها روایات تاریخی دروغین نیستند باید پوسته بیرونی اسطوره را به کناری نهاد و به هسته آن نظر افکند»( نغماچی کازرونی :همان: 56)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- پیدایش اسطوره 13
2-2- واژه دیو 13
2-3- مفهوم کلی دیوان در اساطیر وآیین ها 15 
2-4- دیو در کتب پیش از اسلام16
2-5- جایگاه ونقش دیوان در ایران 19
2-6- دیو در ادبيّات فارسی21
2-7- پری در فرهنگ ایران 
منابع