خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سفر و مفهوم آن در اصطلاحات عرفانی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بسیاری از آیات قرآن بیانگر این حقیقت است که یکی از راه‌های تکامل و رشد فهم و درک انسان و باز شدن افق‌های تازه در برابر او سیر و سفر است، در تعدادی از آیات قرآن سیر و سفر را راهی و وسیله‌ای برای آگاه شدن انسان از عظمت و قدرت و توانایی خداوند و حقارت و عجز و ناتوانی انسان قرار داده است و این را مقدمه‌ای برای اقرار به وحدانیت خالق یکتا و اطاعت و فرمانبرداری از دستورات او دانسته است از جمله می‌فرماید: « افَلم يَسیروا فی الارضه فینظروا کیفَ کانَ عاقبهُُ الذینَ مِن قَبلهم»: آیا به سیر و سفر در زمین نرفته‌اند که سرانجام کار مردمان پیشینیان خود را مشاهده کنند (یوسف، 109) » (حاج سید جوادی و دیگران، 1388، ذیل واژه)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1) سفر در لغت  10
2-2) سفر در قرآن و احادیث و روایات 11
2-3) سفر و مسافر در اصطلاح عرفانی  14    
2-4) انواع سفر در عرفان 15
2-4-1) سفر آفاقی(ظاهری)  16
2-4-1-1) انگیزه‌های سفر آفاقی  16 
2-4-1-2) آداب سفر از دیدگاه روایات و احادیث و عرفا  18
2-4-2) سفر انفسی (باطنی)  20  
2-5) ضرورت دلیل و راهنما در سفرهای آفاقی و انفسی  22
2-6) سفر در مکتب‌های ادبی معاصر  24
  2-6-1) سفر به اسطوره  25
 2-6-2) سفر به شرق 26 
 2-6-3) سفر به کودکی 
منابع