خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سنایی و زندگینامه او با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ابومجد مجدود بن آدم سنائی از شاعران و فرهیختگان بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم (467-529ق) است. که در شهر غزنه که از شهرهای پر آوازه و با شکوه قدیم شرق افغانستان بود زاده شد (کشور افغانستان که بخشی است از سرزمین بزرگ خراسان و تمدن کهن ایرانی، از دیرباز مهد زبان و ادبیات فارسی (دری) بوده است. و نخستین سخن سرایان پارسی گوی که آثار آنان بر جای مانده، در گوشه و کنار این سرزمین ظهور یافته اند. بزرگانی چون حنظله بادغیسی، بهاء ولد، مولوی، خواجه عبدالله انصاری، ناصر خسرو، و ... در این سرزمین به دنیا آمده و رشد کرده اند. افغانان سنائی را از خود می دانند و حق هم دارند، برای آنکه مولدو مدفن او غزنه است. و بیشترین ایام حیاتش نیز در این شهر گذشته است. که اکنون جر قریه ی کوچک و ویران نمانده است) زاده شد و پدرش به تصریح کارنامه بلخ – در سخنانی که در حق پدرش خطاب به ثقه الملک طاهربن علی وزیر سلطان مسعود بن ابراهیم بیان شده است – از وابستگان دولتمردان روزگار بوده و از خاندان اصیل غزنه.

 

 

 

فهرست مطالب
1-2 نگاه به زندگی ، آثار ، اندیشه و سبک شعر سنائی 22
2-2 سفرهای سنائی 22
3-2 سرآغاز شعر عرفانی 25
4-2 همّت گماردن بر نظم فخری نامه یا الهی نامه یا حدیقه الحقیقه: 26
5-2 مذهب سنائی: 26
6-2 آثار سنائی: 27
7-2 چند اثر منسوب به سنائی 30
8-2 دیگر آثار منسوب به سنائی 31
غریب نامه، زاد السالکین، بهرام و بهروز. 31
9-2 جایگاه سنائی در تاریخ شعر فارسی 31
10-2 اوضاع روزگار آن زمان 31
11-2 ویژگی ها سخنوری سنائی 35
12-2 نمونه ی لغات و ترکیبات شعر او: 46
13-2 تشابه سنائی با شاعران معاصر: 49
14-2 سبک آثار سنائی 49
15-2 سه حالت وجودی سنائی: 50
سنائی سه شخصیت متفاوت دارد که عبارتند از: 50
1-15-2 قطب تاریک وجود او: 50
2-15-2 سنائی واعظ و ناقد اجتماعی (مدار خاکستری وجود او) 51
3-15-2  سنائی قلندر و عاشق (قطب روشن وجود او) 52
نمونه اشعار او : 53
16-2 فکر و اندیشه سنائی 53
17-2 سنائی و تحولاتی که در ادب فارسی ایجاد کرده است: 54
18-2 زبان سنائی در حدیقه: 55
معنی و مفهوم در شعر سنائی: 55
1-18-2  مقایسه حدیقه با آثار عطار و مولانا 56
2-18-2  سنائی در تغییر ساختار معنایی و محتوا 57
19-2 چند سوال راجع به سنائی 58
منابع