خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شعر سیاسی و معرفی شاعران مشروطه با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اساساً ادبیات هر ملت، آینه ی تمام نمای وضعیت اجتماعی آن ملت است و شعرا و نویسندگان بازگوکننده ی مسائل مختلف جامعه-اند. با مراجعه به آثار ادبی شاعران و نویسندگان دوره های مختلف می توان دغدغه های اصلی مردم هر عصر را مشاهده کرد. در عصر مشروطه نیز، بیان شاعرانه اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایرانی موضوع اصلی آثار ادیبان بوده است. شعرایی که خود از میان مردم برخاسته بودند و صدای بلند دادخواهی این ملت از حکومت استبدادی و اقتدارگرا از زبان آنان شنیده می-شد. این شعرا با تکیه بر احساس شاعرانه خود و تیزبینی هنرمندانه شان تصویری شفاف از جامعه شان ارائه کردندکه آیندگان با تکیه بر آن تصاویر می توانند به بهترین شکل وضعیت جامعه ی آن دوره را مجسم نمایند. جان مایه ی اصلی اشعار این شعرا،  با توجه به ویژگی زمانه شان عمدتاً بیان سیاست های نابخرادانه حاکمان، اوضاع اجتماعی نابه سامان، بیدارکردن توده ی مردم و آشکارکردن توطئه های بیگانگان بوده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
شعر سیاسی و معرفی شاعران مشروطه 1
3-1- شعر سیاسی و کیفیت شعر شاعران مشروطه 22
3-2- زندگی سید اشرف الدین گیلانی 24
3-2-1- نسب، تولد، کودکی و تحصیلات 24
3-2-2- وقایع جوانی و میانسالی و انتشار روزنامهی نسیم شمال 24
3-2-3- واپسین سالهای عمر و وفات سید اشرف الدین 25
3-2-4- آثار سید اشرف الدین گیلانی 26
3-2-5- ویژگی و سرگذشت  روزنامهی نسیم شمال 26
3-3- زندگینامه ی ملک الشعرای بهار 28
3-3-1- نسب، تولد و کودکی 28
3-3-2- وقایع جوانی و میانسالی 29
3-3-3- زمان و علت فوت 29
3-3-4- مشاغل و سمتهای مورد تصدی 29
3-3-5- فعالیتهای آموزشی 29
3- 3-6-  بهار، سیاست و مشروطه 30
3-3-7- آثار بهار 32
3-3-8- سبک شعری بهار 33
3- 4- زندگی نامه ی میرزاده عشقی 35
3-4-1- نسب، تولد ،کودکی و تحصیلات 35
3-4-2- وقایع جوانی 36
3-4-3- محور های فکری و اندیشه سیاسی اجتماعی  عشقی 37
3-4-4- مرگ عشقی 39
3-4-5- سبک شعری  و آثار میزراده عشقی 40
منابع