خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شعر و ساختارگرایی آن با فرمت docx در قالب 7 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از این تعریف ها که به نظر من بسیار منطقی به نظر می رسد، تعریف دکتر خانلری از شعر است که شعر را بیان تخیل می پندارد. ولی دکتر شفیعی کدکنی تعریف جامع تر و پر مغز تری از شعر دارد. می‎فرماید: شعر چیزی نیست جز به موسیقی رسیدن کلام و می گوید:شعر حادثه ای است که در زبان روی می دهد و در حقیقت، گوینده شعر با شعر خود عملی در زبان انجام می دهد که خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی تمایز احساس می کند. اما به عقیده من شعر روایتی است مرکب از تصویر و خیال که بر زبان جاری می شود و متعلق به لحظه است، غیر قابل مهار است و سخنی است به شفافیت خیال. 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف شعر  8
2-2. تعریف غزل  8
2-3. ساختارگرایی چیست ؟  9
2-4. شناخت تاریخی ساختارگرایی 9
2-5. اصول ساختار گرایی 
منابع