خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کرامت و عوامل موثر بر شکل گیری آن با فرمت docx در قالب 7 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از آنجا که دو منبع تاریخی و اساس کار ما یعنی مناقب العارفین و رساله سپهسالار، مشحون از کرامات و مناقبِ اولیا از جمله شمس و مولانا هستند، برای درک بیشتر شخصيّت شمس و مولانا از خلال حکایات سرشار از کرامت، ناگزیر به فهم معنای کرامت هستیم. امّا نباید از نظر دور داشت که، این حکایات در اکثر موارد آمیخته به انواع کذب و بزرگ نمایی ها است و نشانه هایی از تناقض را در خود آشکار می کند. از این رو اعتماد صرف به آن ها جایز نیست. ابوالقاسم قشیری می نویسد: «کرامت فعلی بود ناقض عادت اندر ايّام تکلیف، ظاهر گردد بر کسی که موصوف بود به ولایت، اندر معنی تصدیق حال او.» (قشیری، 1383: 622.) فریدون بن احمد سپهسالار معتقد است که معجزه از احوال و سنن انبیاست و کرامت از آثار اولیاست و فرق میان هر دو آن است که کرامات، صفات انوار بواطن اولیاست و معجزات، اخراج شیء از عدم و تقلیب عیان است. ( سپهسالار، 1385: 66.)

 

 

 

فهرست مطالب
کرامت
اثبات کرامت اولیا و جواز آن ها
عوامل مؤثر در شکل گیری کرامت
علل توسل صوفيّه به حکایت پردازی
منابع